Upravit stránku

Upozornění na provozní specifika

V souvislosti s nařízeními a doporučeními MZČR  upravuje provoz IC následujícím způsobem:
 
 
 
  • V interiéru IC smí být pouze jeden návštěvník, ostatní jsou do jeho odchodu povinni vyčkat venku při zachování doporučených rozestupů.
  • Návštěvník je povinen po vstupu do IC použít dezinfekci na ruce. Toto opatření je dáno faktem, že lidé v IC si často prohlížejí vystavené materiály a vracejí je zpět.
  • Do IC vstupujte se zakrytými ústy a dýchacími cestami.
  • Při návštěvě buďte prosím ohleduplní k případným venku čekajícím návštěvníkům a neprodlužujte bezúčelně svoji návštěvu.
  • Využít internet je možné pouze po dobu 5 minut, opět z důvodu  ohleduplnosti k ostatním čekajícím mávštěvníkům.
 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.
Simona Wolfová, RTIC, o.p.s.