Upravit stránku
Projekt byl realizován v roce 2016 coby součást dlouhodobého plánu rozvoje informačního centra. Jeho konkrétním cílem byl nákup multifunkčního zařízení a dále technického vybavení, které bude schopno distribuovat informace o regionu v době nepřítomnosti personálu v informačním centru.
REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE